Persondatapolitik 

Virksomheden INKPARTNER ApS (herefter benævnt ”virksomheden”), CVR nr. DK43080423, Ellegårdsvej 36, 6400 Sønderborg, forholder sig i dette dokument til kravene som dataansvarlige jf. persondataforordning (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger).

Når du som kunde har valgt os som leverandør, har vi behov for at behandle dine personoplysninger for at kunne udføre opgaven.

Vi har udarbejdet en persondatapolitik, som giver dig et overblik over, hvorfor vi indsamler oplysningerne, og hvad vi bruger dem til. 

# Behandling af dine personoplysninger 
Virksomheden indsamler og registrerer automatisk oplysninger om dig, når du besøger webshoppen, og i forbindelse med udarbejdelse af en ordre eller et tilbud. Hvis man accepterer vores statistisk- og marketings cookies, kan disse oplysninger videregives til virksomhedens samarbejdspartnere, for at kunne tilbyde den bedste brugeroplevelse, samt målrette virksomhedens markedsføring. Virksomheden har databehandleraftaler med alle relevante samarbejdspartnere.

Derudover anvender vi dine personoplysninger til at sende dig meddelelser omkring udviklingen på din ordre ved behov, samt til eventuelle kundetilfredshedsundersøgelser og andre services, der valgfrit kan besvares eller benyttes.

Virksomheden samarbejder herudover med en række andre nødvendige partnere, f.eks. revisions-, data- og logistikpartnere. Disse virksomheder vil få overdraget personoplysninger i nødvendigt omfang, for at virksomheden kan overholde bogføringslovgivningen, og levere varer til vores kunder. Samarbejdspartnerne behandler udelukkende oplysninger på virksomhedens vegne, og må ikke anvende dem til andre formål. 

# Opbevaring / sletning af personoplysninger

Alle oplysninger, som ikke har nogen relevans, slettes/makuleres omgående.  Der vil være bilag i forbindelse med udført arbejde indeholdende personoplysninger, som opbevares i 5 år jf. bogføringsloven, samt i forhold til eventuelle garantispørgsmål. 

# Nyhedsbrev

Virksomheden tilbyder et nyhedsbrev, som er frivilligt og indeholder nyheder, tilbud og anden relevant information. Nyhedsbrevet kan altid let tilmeldes eller afmeldes efter behov. Kontakt evt. kundeservice ved spørgsmål herom. 

Ved tilmelding til nyhedsbrevet, accepterer du samtidigt at virksomheden indsamler oplysninger, bl.a.  navn og e-mailadresse. I den forbindelse bliver dine data delt med relevante samarbejdspartner for at kunne levere nyhedsbrevet til dig.  

# Cookies

Der benyttes nødvendige sessionscookies i forbindelse med lagring af indstillinger og indkøbskurv. Der benyttes også valgfri cookies, så virksomheden løbende kan optimere og målrette webshoppen til dine behov og interesser. Du kan til enhver tid finde mere information eller tilpasse din cookie indstilling, ved at klikke på Cookie ikonet i nederste venstre hjørne, lige meget hvor du befinder dig på virksomhedens hjemmeside.  

# Persondatasikkerhed

Virksomheden gør sit yderste for at sikre alle registrerede personoplysninger bedst muligt. 

Virksomhedens IT-systemer er alle udstyret med antivirusprogrammer, ligesom der tages backup af virksomhedens personoplysninger.

Kun de dataansvarlige samt virksomhedens administrativt ansvarlige har adgang til personoplysningerne.

Alle de dataansvarlige er bekendt med, at de er forpligtet til at anmelde betydelige sikkerhedsbrud til Datatilsynet indenfor 72 timer via virk.dk.

Følsomme betalingskort informationer håndteres udelukkende af certificerede betalingstjenester og transmitteres via SSL kryptering helt fra kort indtastning til bekræftelsen af betalingen.  

# Dataansvarlig hos virksomheden
Brian Faust, e-mail: brian@inkpartner.dk 

# Den registreredes rettigheder efter persondataforordningen
• Ret til at blive orienteret om indsamling/behandling af oplysninger til brug for elektronisk databehandling (§ 28 og 29)
• Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles elektronisk (§ 31).
• Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles elektronisk (§ 35).
• Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen (§ 37).
• Jeg er bekendt med, at jeg kan læse mere om persondataloven på www.datatilsynet.dk 
• Den registrerede har til enhver tid ret til at klage til Datatilsynet på https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet  


Nyhedsbrev